The Showboat, Do´Nuts,  BvEvC-Servies >>

Affiliate Programma Servicevoorwaarden Overeenkomst

Door u aan te melden als affiliate in het Do´Nuts Affiliate-programma (“Programma”) gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“Servicevoorwaarden”).
Do Nuts behoudt zich het recht voor om de Servicevoorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken en te wijzigen. Alle nieuwe functies die het huidige programma aanvullen of verbeteren, inclusief de release van nieuwe hulpmiddelen en bronnen, zijn onderworpen aan de Servicevoorwaarden.
Voortgezet gebruik van het Programma na dergelijke wijzigingen vormt uw instemming met dergelijke wijzigingen.

Schending van een van de onderstaande voorwaarden zal resulteren in de beëindiging van uw account en verbeurdverklaring van openstaande betalingen van aangesloten commissies die tijdens de overtreding zijn verdiend.
U stemt ermee in het Affiliate-programma op eigen risico te gebruiken.

Account voorwaarden:

 • U moet in België of Nederland wonen om een deelnemer te zijn.
 • Je moet een mens zijn. Accounts geregistreerd door “bots” of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan.
 • U moet uw wettelijke volledige naam, een geldig e-mailadres en alle andere gevraagde informatie opgeven om het aanmeldingsproces te voltooien.
 • Uw login mag slechts door één persoon worden gebruikt – een enkele login gedeeld door meerdere personen is niet toegestaan.
 • U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van uw account en wachtwoord. Do´Nuts kan en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade doordat u zich niet aan deze beveiligingsverplichting houdt.
 • U bent verantwoordelijk voor alle geplaatste inhoud en activiteiten die plaatsvinden onder uw account.
 • Eén persoon of rechtspersoon mag niet meer dan één account aanhouden.
 • U mag het Affiliate-programma niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden. U mag bij het gebruik van de Service geen wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot copyrightwetten).
 • U mag het Affiliate-programma niet gebruiken om geld te verdienen op uw eigen Do´Nuts-productaccounts.
 • Links / afbeeldingen op uw site, in uw e-mails of andere communicatie:
  Nadat u zich heeft aangemeld voor het partnerprogramma, krijgt u een unieke partnercode toegewezen. Het is u toegestaan ​​om links, banners of andere grafische afbeeldingen die wij voorzien van uw partnercode op uw site, in uw e-mails of in andere communicatie te plaatsen. We zullen u voorzien van richtlijnen, linkstijlen en grafische illustraties die u kunt gebruiken bij het koppelen naar Do Nuts. We kunnen het ontwerp van het beeld op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving, maar we zullen de afmetingen van de afbeeldingen niet wijzigen zonder de juiste kennisgeving.
 • Alle eigen gemaakte reclame dient via mail ter kennisgeving doorgegeven te worden of ons erin te taggen wat zichtbaar zal zijn op sociale media.

Om nauwkeurige tracking, rapportage en opbouw van verwijzingskosten mogelijk te maken, bieden we u speciale linkformaten die kunnen worden gebruikt in alle links tussen uw site en de Do´Nuts.
U moet ervoor zorgen dat alle koppelingen tussen uw site en de Do´Nuts dergelijke speciale koppelingsindelingen correct gebruiken.
Links naar de Do´Nuts die op grond van deze Overeenkomst op uw site zijn geplaatst en die dergelijke speciale linkformaten goed gebruiken, worden “Speciale links” genoemd.
U verdient alleen verwijzingskosten met betrekking tot de verkoop van een Do Nuts-product dat rechtstreeks via Speciale Links plaatsvindt; wij zijn niet aansprakelijk jegens u wegens het falen van u of iemand die u verwijst naar het gebruik van speciale links of het verkeerd typen van uw partnercode, inclusief voor zover een dergelijk falen kan leiden tot een verlaging van bedragen die anders aan u zouden worden betaald op grond van deze overeenkomst.
Met Uw link sturen we een cookie mee waar deze 30 dagen (mits verwijdering) deze in de drager van de klant blijft,  indien ze niet direct aankopen en later rechtstreeks terug gaan naar de website binnen de geldigheid van het cookie zal de verkoop aan u alsnog toegekent worden.

Aangesloten links moeten verwijzen naar de pagina van het product dat wordt gepromoot.

Verwijzingskosten / commissies en betaling
Om een ​​productverkoop in aanmerking te laten komen om verwijzingskosten te verdienen, moet de klant door een speciale link van uw site, e-mail of andere communicatie naar https://do-nuts.be klikken en gedurende die tijd een bestelling voor een product voltooien sessie.

We betalen alleen commissies op links die automatisch worden gevolgd en gerapporteerd door onze systemen. We betalen geen commissies als iemand zegt dat ze hebben gekocht of iemand zegt dat ze een verwijzingscode hebben ingevoerd als deze niet door ons systeem is gevolgd. We kunnen alleen commissies betalen voor bedrijven die zijn gegenereerd via correct opgemaakte speciale links die automatisch door onze systemen zijn gevolgd.

We behouden ons het recht voor om commissies te diskwalificeren die zijn verdiend via frauduleuze, illegale of overdreven agressieve, twijfelachtige verkoop- of marketingmethoden.

Betalingen beginnen pas als je meer dan €20 aan inkomsten uit affiliates hebt verdiend. Als uw partneraccount nooit de drempel van €20 overschrijdt, worden uw commissies niet gerealiseerd of betaald. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor het betalen van accounts die de drempel van €20 hebben overschreden.

Jezelf identificeren als een Do Nuts-partner
U mag geen persbericht uitgeven met betrekking tot deze Overeenkomst of uw deelname aan het Programma; dergelijke actie kan leiden tot beëindiging van het Programma. Bovendien mag u de relatie tussen ons en u op geen enkele manier verkeerd weergeven of verfraaien, zeggen dat u onze producten maakt/vervaardigd of andere benamingen, zeggen dat u deel uitmaakt van Do´Nuts of een relatie of relatie tussen ons en u of een andere persoon of entiteit uitdrukt of impliceert. behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze overeenkomst.

Elke vorm van discriminatie,  spam of andere onnozelheden die niet door de beugel kunnen en zeker die bij wet zijn vastgelegd mogen worden overstreden.
Ontwijk iedere vorm van Politieke voorkeur,  afkomst,  geloof en andere dergelijke vormen, probeer een nutrale omgeving te houden.

SCHENDING;

Schending van de overeenkomst is een beeindiging van de overeenkomst en eventuele tegoeden kunnen ingehouden blijven.

Indien men niet beschikt over een BTWnummer, kunnen wij de commissie alleen uitkeren in een vorm van een waardebon (voor deze website of op aanvraag voor de snoopysnoep.be website)